Nieuws

Provincie

Motie voor uitbreiding jaarlijkse vrijwilligersprijs

foto cultuur 2.jpgwoensdag 13 november 2019 17:29 Statenlid Rinze van der Born diende samen met CDA en VVD een motie in waarin opgeroepen wordt jaarlijks een vrijwilligersprijs toe te kennen aan een vrijwilligersinitiatief uit de cultuursector lees verder

Stikstof

Jacco Schonewille_20180530_statenzaal_spreker_uitsnede_400x400woensdag 06 november 2019 17:17 Stikstof is een voedingsstof voor de natuur. Te veel stikstof zorgt er echter voor dat bepaalde type natuur de andere type natuur verdringt. In Nederland hebben we gekozen om deze bijzondere natuur in de zogenaamde Natura-2000 gebieden te beschermen. Vier insprekers vanuit de natuursectoren vroegen vandaag onze aandacht hiervoor.

Tegelijk komt er stikstof vrij bij allerlei activiteiten: bouwen, industrie, autorijden en veeteelt. Het Programma Aanpak Stikstof had als doel nieuwe activiteiten mogelijk te maken en tegelijk compenserende bronmaatregelen en natuurherstel uit te voeren. De Raad van State heeft deze aanpak in mei 2019 onrechtmatig verklaard, omdat nieuwe activiteiten zijn uitgevoerd maar compenserende maatregelen uitbleven. lees verder

Subsidies Voedselbanken Groningen en kledingbanken Maxima

IMG_1158woensdag 06 november 2019 16:02 Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van 40.000 euro aan Voedselbanken Groningen en een subsidie van 15.000 euro aan Samenwerkingsverband Kledingbanken Maxima. Dat werd 5 november bekend gemaakt. lees verder

Uitnodiging ledenvergadering 28 november

FOTOFBdonderdag 31 oktober 2019 08:44 Het bestuur van de Christen Unie Groningen nodigt u bij dezen graag uit voor een algemene ledenvergadering. Wij willen de vergadering D.V. houden op donderdag 28 november 2019 bij Salmagundi's te Groningen.

Inge Jongman wil jullie graag bijpraten over haar werk als wethouder. Verder zal Evert Sulman jullie informeren over Het Overweeghuis, een burgerinitiatief voor de opvang van prostituees die overwegen om uit het vak te stappen.
Ook geven we jullie als leden graag de mogelijkheid om met vragen en opmerkingen te komen op deze avond. lees verder

Snelle fietsroute Leek - Groningen ook langs Oostwold

fiets vierkant.jpgwoensdag 30 oktober 2019 15:56 Inwoners van Oostwold hebben in overleg met de provincie voor elkaar gekregen dat hun dorp ook wordt aangesloten op de snelle fietsroute. lees verder